RADA RODZICÓW przy I LO
konto:

KONTO Rady Rodziców:
Numer rachunku 67 1600 1462 1894 0288 5000 0001