Harmonogram zebrań:
7 września 2023,
26 października 2023,
14 grudnia 2023,
11 stycznia 2024,
21 marca 2024,
23 maja 2024.