2 czerwca na zaproszenie Pani pedagog gościliśmy w naszej szkole wykładowcę Uniwersytetu Zielonogórskiego dr Marzannę Farnicką, która wystąpiła z cyklem wykładów ,,Umiejętności społeczne – jak je doskonalić? Ich celem było pokazanie możliwości wpływu na własne umiejętności społeczne, między innymi takie jak: asertywność, wyrażanie emocji i ich kontrola, komunikacja czy umiejętność nawiązywania znajomości. Tematyka ta jest szczególnie ważna, gdyż umiejętności te są nieustannie wykorzystywane przez każdego z nas w procesie szeroko pojętej komunikacji.