buska.gif

   

 

 Atuty naszego liceum

  • poprzez współpracę z różnymi instytucjami zapewniamy uczniom wszechstronną pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
  • respektujemy zalecenia specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • nasi uczniowie czują się w szkole bezpiecznie - tak pokazują wyniki ankiety przeprowadzonej w roku szkolnym 2004/2005,
  • obce jest nam "zjawisko fali" , przemocy i wymuszeń,
  • promujemy zdrowy styl życia i uczymy asertywności realizując różnorodne programy profilaktyczne,
  • stwarzamy możliwości rozszerzenia, doskonalenia wiedzy i umiejętności uczniów , dzięki zajęciom prowadzonym przez prelegentów spoza szkoły,
  • umożliwiamy uczniom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez udział w zajęciach i warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego,
  • wspieramy harmonijny rozwój osobowości uczniów dając im możliwość rozwijania swoich zainteresowań w 21 kołach,
  • w ramach swoich możliwości Rada Rodziców udziela wsparcia finansowego uczniom, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. buska.gif