Rusza konkurs lubińskich szkół ponadgimnazjalnych na najlepsze przedstawienie teatralne "Bezpieczni w szkole".
Regulamin kierowany jest do uczniów zainteresowanych problematyką społeczną jak i rozwijaniem zdolnosci aktorskich.

1. Celem konkursu jest:
 -profilaktyka,
 - poprawa bezpieczeństwa w szkole,
 - uświadomienie młodzieży jej roli w kształtowaniu klimatu w szkole,
 - wspieranie aktywności twórczej młodzieży.
2. Forma teatralna - dowolna (kabaret, pantomima, przedstawienie lalkowe, przedstawienie      aktorskie). Prezentacje mogą mieć formę krótkiego przedstawienia teatralnego (10 - 15    minut lub dłuzsze). Konieczne są elementy teatralne: ruch sceniczny, gest, mimika,    kostium, scenografia, rekwizyt, itp.
3. Szkołę może reprezentować maksymalnie 10 osób.
4. Organizator konkursu (Starostwo Powiatowe, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna) zapewnia podstawowy sprzęt do odtwarzania tła muzycznego.
5. Scenografia we własnym zakresie.
6. Zgłoszenia należy składać do pani Pedagog do dnia 21.III.2008r.
7. Termin konkursu: kwiecień 2008r
8. Dla zwycięzców organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody.

ZAPRASZAMY!

 

Przedstawienie przygotowane przez naszych uczniów zwyciężyło. Nagrodą główną był cyfrowy aparat fotograficzny.