Uczniowie z klas I-II zainteresowani udziałem w programie profilaktyczno - edukacyjnym dostarczającym wiedzy o mediacji, krytycznej analizie własnych postaw, poznawaniu podstawowych zasad mediacji oraz umiejętności skutecznego mediowania, proszeni są o zgłaszanie się do pedagoga.
Program będzie trwał od marca do czerwca 2010r – obejmie 24 godziny zajęć popołudniowych. Kurs zakończy się egzaminem praktycznym z umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
Kandydatami powinny być osoby o wysokich umiejętnościach interpersonalnych, które chcą pomagać innym rozwiązywać konflikty.
Oferta adresowana jest wyłącznie do zainteresowanych uczniów.