20 grudnia 2010r. na spotkaniu dla zainteresowanych uczniów klas II i III gościł przedstawiciel agencji edukacyjnej SWIFT zajmującej się reprezentacją uniwersytetów angielskich na terenie Polski.
Główny obszar działalności SWIFT'u to rekrutacja studentów z Polski, którzy chcieliby rozpocząć naukę na państwowych uniwersytetach brytyjskich.Wspomniane uczelnie oferują długie listy kierunków zorientowanych na współczesny europejski rynek pracy. W przypadku absolwentów szkół średnich istnieje możliwość podjęcia studiów uniwersyteckich. Wymogami są zdana matura oraz potwierdzona znajomość języka angielskiego. Poza oczywistymi zaletami, takimi jak zdobycie brytyjskiego tytułu naukowego, ważną jest strona finansowa. Istnieje możliwość starania się o rządowe dofinansowanie kosztów nauki na terenie Anglii, które pokrywa koszty czesnego. Zainteresowanych uczniów, którzy nie uczestniczyli w spotkaniu, prosimy o kontakt ze szkolnym pedagogiem panią Alicją Jankowską.