Zapraszam do STePu 
SZKOLNEGO TEATRU  PROFILAKTYCZNEGO

Jeżeli masz chęci do działania, chcesz realizować własne zainteresowania związane z teatrem, poezją czy nawet tańcem, szukasz odpowiedzi na pytania o miłość, przyjaźń, egzystencję, rodzinę, to szkoda byłoby zmarnować taką twórczą iskierkę jak TY!!!
Nasz STeP ukierunkowany jest na terapeutyczne i profilaktyczne właściwości, ponieważ prowadzi do pełniejszego rozwoju osobowości poprzez wzbogacenie doświadczeń życiowych, pomocnych w rozumieniu siebie i innych. Poprzez poznawanie charakterów, motywacji postępowania granych przez siebie bohaterów, możesz się również nauczyć jak rozwiązywać własne problemy, odpowiadać na dręczące pytania, radzić sobie ze złymi emocjami, tremą, stresem czy słabościami. STeP da ci możliwość ,,wejścia w skórę” różnych postaci, o zupełnie odmiennych charakterach, co pozwala na lepsze poznanie siebie samego i innych, na przepracowanie na sobie różnych sytuacji, z którymi spotykamy się, lub możemy spotkać na co dzień.

Poprzez udział w zajęciach nie tylko rozwiniesz swoją wrażliwość na sztukę, ekspresję artystyczną, ale będziesz się uczyć współdziałania w grupie, odpowiedzialności za swoją własną i całej grupy pracę oraz tego, że ważny jest każdy element układanki, jakim jest teatr, a w rzeczywistości każda osoba, która go tworzy.

Tak więc w  naszym teatrze może się wypowiedzieć każdy, tu będziesz mógł realizować własne zainteresowania i łączyć je z innymi w jednym celu – w  PRZEDSTAWIENIE.
 Pamiętaj jednak, że myślą przewodnią są tu treści terapeutyczne i profilaktyczne.
                                                                                
                                                                                                        Zapraszam
                                                                                            Alicja Jankowska - pedagog