SU w Koperniku na rok 2021/22:

Wiktoria Bekacz (2B) - przewodnicząca,
 
 
 
 
Amelia Czarnecka (2C) - zastępca przewodniczącej,
 
 
 
 
Hanna Pędlowska (2C) - zastępca przewodniczącej,
 
 
 
 
Wiktoria Janiel (2B) - skarbnik,
 
 
 
 
Bartosz Ryszko (2B) - członek SU,
 
 
 
 
Paweł Babula (2B) - członek SU.

 
 
 
 
Opiekunem SU jest p. Joanna Tadla